ابر تو بارگاه توحید است؛ شمع بالا سر تو خورشید است؛ چه کسی گفته سایبانت نیست؛ صحن در صحن آسمانت نیست؛ اشک که آسمان نمی خواهد؛ نور که سایبان نمی خواد ... نماهنگ سایبان آسمان با صدای امید معنوی.