اصغر فرهادی بخاطر فیلم قهرمان و حضور در جشنواره بین المللی فیلم کن جایزه دریافت کرد صحبت های وی را در کنفرانس خبری می بینید.