ای پنجمین امام که معصوم هفتمی؛ از ما تو را ز دور «سلامٌ علیکمی»؛ بر درد جهل خلق، ز عالم طبیب‌تر؛ نامت غریب و قبر، ز نامت غریب‌تر. روضه امام محمدباقر علیه السلام از زبان حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری.