روایت آب از زبان پیرمرد دوست داشتنی روستای فضل الهیِ قصرقند سیستان و بلوچستان