چشام پر از اشک دلم مسافر شد عالم عزادار امام باقر شد. استوری مداحی کوتاه شهادت امام محمد باقر علیه السلام با نوای محمود کریمی.