عصبانیت استاندار خوزستان از سوالات مجری شبکه خبر پیرامون بی آبی برخی روستاها در این استان