در میزنم در واکن آقای من؛ پشت درم جاموندم مولای من؛ تو که در به روی ما نمی بندی پس چرا نمیگی من بیام شب جمعه کربلا... نماهنگ رویای حرم با نوای سید عبدالرضا رضوی.