تو شهر پیغمبر چه ساده جوون دادی؛ سمی بهت دادن از نفس افتادی... روضه خوانی شهادت امام محمد باقر علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.