و چشام موج میزنه موج میزنه دریایی از غم ها؛ لحظه جون دادن جون دادن با یاد عاشورا؛ تشنگیم از لب حسینه؛ مذهبم مذهب حسینه؛ من اگر باقر علومم؛ مکتبم مکتب حسینه ... سینه زنی زمینه شهادت امام باقر سال 1393 با نوای : حاج محمود کریمی در مسجد حضرت امیر علیه السلام.