ای بقیع گریه کن بر مزاری؛ که منا در غم او بگرید؛ سید الساجدین نوحه خواند؛ مجتبا در غم او بگرید ... بانوای: حاج‌میثم‌مطیعی. ویژه شهادت امام محمد باقر (ع).