روضه خوانی شهادت حضرت مسلم سال 1393 با نوای حاج محمود کریمی در هیئت بیت الرضا.