علامت‌ های کرونای دلتا با کرونای قبلی فرق می‌کند، شبیه سرماخوردگی است و کمتر از 48 ساعت بروز می‌ کند علائم این کرونا را در این ویدیو ببینید.