فهمیدن این‌که عرف چیه، اصلا کار سختی نیست ولی اصرار به اینکه نمیشه جلوی عرف وایساد، حتی اگر غلط و ضدارزش باشه واقعا منطقی به‌نظر نمی‌رسه! قرار نیست برای اینکه شبیه دیگران باشیم، چشم‌مون رو روی عقل و منطق ببندیم. یه‌جاهایی بخاطر احترام به شعور و درک خودمونم شده باید اونی باشیم که در برابر سکوت و همراهی غلط جمع می‌ایستیم و داد می‌زنیم: پادشاه لخته!