خدای متعال شما را در مورد گرسنگی همه‌ گرسنگان عالم مسئول می‌داند و از شما پرسش خواهد شد در قیامت؛ کلیپی از سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی