این‌بار در بخش طب ایرانی توی خونه عصر شیرین، رفتیم سراغ یه گیاه دارویی که ابن سینا حکیم بزرگ ایرانی خیلی توی کتابهاش ازش یاد کرده. اگر می‌خواین از این گیاه و ویژگیهاش بیشتر بدونین، حتما این گفت‌وگوی ما با خانم دکتر محبوبه ابریشم کار.