بعد از انقلاب اسلامی اسراییل در همه جریانات و حمله ها شکست خورده است و این بی سابقه است؛ قسمتی از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی درباره استعمار در افریقای جنوبی کیپ تاون