رو سرم سایه علمه؛ روزیم از ساقی حرمه؛ عشق تو افتخارم همه اعتبارم. کلیپ کوتاه مناسب استوری با نوای محمدحسین پویانفر.