روایت قدرت الله نوروزی از پیگیری و اجرای پروژه‌های زمین مانده شهر اصفهان، برخی پروژه‌های شهری، تاثیرگذاری بسیار طولانی برای شهر و شهروندان دارند. در دوره مدیریت شهری پنجم اصفهان تعدادی از پروژه‌های بزرگی که در این شهر اجرا شد به روایت کارشناسان و مدیران شهری جزو زیرساخت‌های بالای ۱۰۰ سال برای اصفهان خواهند بود در این ویدیو با تعدادی از این ابرپروژه‌ها آشنا شوید.