جز من اصلا کی حالتون می دونه، کی همیشه کم توقعه، اونکه از خودش بخاطر تو دست کشید، توی هوای تو نفس کشید؛ ترانه عاشقانه از بابک جهانبخش