برشی مهیج و خنده دار از فیلم طنز آیینه بغل با بازی جواد عزتی و گلزار وقتی جواد می خواد برای شنا به توی استخر که می بینه یک کروکدیل توی آبه.