در این سکانس از سریال ماندگر بانوی عمارت راز مخفی شدن طلا برای فخری فاش میشه و ارسلان دلگیر