یک بازی مفرح جمعی به نام پرواز بادکنک ها بازی کنید تا سالم و شاد باشید