کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی با موضوع: عدالت یعنی تقسیم بر اساس نیاز حکیمانه.