صورت و چشم‌ هایتان را با آب و شامپو بچه بشورید؛ توضیحات صدوقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهکارهای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق چشم‌ ها