باشگاه پورتو نسبت به بازگشت طارمی به تمرینات واکنش نشان داد و نوشت: خودتان را محکم ببندید؛ مهدی طارمی بازگشت. به او سلام کنید.