ثبت‌نام ۴۰۰۰ متقاضی برگشت به روستا در پویش «به روستا برمی‌گردم» در پویش «به روستا برمی‌گردم» فرد شهر نشین و حاشیه نشین با بازگشت به روستای مادری خود به شرط قرار گرفتن در ۳۵۰ شهرستان هدف بنیاد می‌‎تواند از خدمات و تسهیلات اشتغال‌زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام بهره‌مند شود.