زندگی یکی از هلیا های جامعه ما. و امثال هلیا حسینی ها و مریم میرزاخانی ها کم نیست... قدر بدانیم.