هر زمانی در دیارم حس غربت میکنم میروم مشهد سه روزی استراحت میکنم؛ ای علی موسی الرضا هر دفعه میایم حرم تا دو ساعت با کبوتر هات صحبت میکنم؛ جای زائرهای تو بر روی چشمان من است من به عشق تو به زائر ها محبت میکنم؛ من همیشه گوشه ی باب الجوادت ساکنم من به این باب الجوادت دارم عادت میکنم... کلیپ مناجات با امام رضا علیه السلام با مداحی سید رضا نریمانی.