آرامش آغوشتو کم داره قلبم؛ کاشکی میشد دستم تو دستت باشه محکم؛ من تو نگاه اول عاشقت شدم رفت؛ وقتی نگاهم خورد به گنبد و پرچم؛ بذار که امسال حرمو ببینم اربعین حسین؛ دغ میکنم اگه نرم اشک منو نبین حسین ... نماهنگ استدیویی دلم شکسته با نوای محمدحسین پویانفر.