الان سال ۱۳۷۲ هست. نشستی پای تلویزیون ویه قسمت از کارتون انشرلی رو بعد از یه هفته انتظار میخوای ببینی... چه حسی داری؟