کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور چگونه شیطان انسان را به گناه تشویق نمی کندو از کار خیر باز می دارد.