برنامه کودکانه بچه های ایران با اجرای عروسکی با نام نادر است که در هر قسمت چند کارتون قشنگ و پیام های کودکانه ارایه می دهد؛ بچه ها اگر کسی براتون هدیه خرید شما هم دوست نداشتید بگرید و تشکر کنید اما استفاده نکنید، کارتون های مهدکودک حیوانات، قاصدک ها، همه جوره ماجرا پخش میشه.