آقا جونم بیا دست دلم رو بگیر که گناه، من رو گیر انداخت، من می میرم می بینم که گناه های من تو ظهورت تاخیر انداخت.