مروری بر حرکات هواداران انگلیسی قبل و بعد از بازی دیشب فینال یورو که احتمالا کمتر دیده می شوند.از هجوم به ورزشگاه بدون بلیت، توهین به پرچم ایتالیا تا کتک زدن هواداران ایتالیا و عدم رعایت مسائل بهداشتی در شهر.