هرگز نگیرد تا ابد آقا کسی جای تو را؛ هرگز مخواه از کف دهم عشق و تولای تو را؛ این مرده دل این خسته جان دارد تمنای تو را؛ این سینه ی پر سوز ما خواهد تسلای تو را. نماهنگ دیدنی دلتنگ دیدار حضرت حجت عجل الله با نوای علی فانی.