فرزند کمتر، رفاه بیشتر از کجا آب می‌خورد؟ با برنامه سازمان جهانی جمعیت برای همه‌ دنیا آشنا شوید.