علی کریمی مثل سلبریتی های دیگر به مبلغ قبض برق اش اعتراض داشته در این کلیپ از نگاهی متفاوت این ماجرا را بررسی می کنیم.