ای ماه من از قلب شب نرو، رسیده جان من به لب، بی قرارتم بمانی اگر، کنارتم نشانی ازین دلم خراب و خسته بگیر، در هوای تو دلم پر زد برای تو، سراغی از این دل به گل نشسته بگیر؛ یک عاشقانه کوتاه به نام ماه من مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با صدای سعید شریعت