اخیراً سفر به ارمنستان برای واکسیناسیون کرونا در بین ایرانی‌ها حرف‌وحدیث‌های زیادی را به راه انداخته است. تورهای واکسیناسیون به ارمنستان این روزها به‌صورت زمینی و هوایی مشغول فعالیت هستند اما چرا مردم ارمنستان واکسن‌های خود را به گردشگران می‌دهند؟