اول ذی الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) است، به میمنت همین ازدواج باشکوه در تقویم این روز، روز ازدواج نامگذاری شده است.