برای تولید محتوا باید دسترسی به محتوای خام داشته باشید که یوتیوب یکی از منابع هست اما چطور جستجو و چطور از ان دانلود کنیم در این ویدئو یاد می گیریم.