در هفته‌های اخیر ۹۶۰ قبر بی‌نام‌ونشان در کانادا پیداشده است. این قبر‌ها عمدتاً برای کودکان بومی مدارس اجباری کاناداست.