کلیپی از مداح اهل بیت حاج حسن جمالی در بسته بودن زیارت امام رضا علیه السلام و گلایه که استخر حرم باز است و خود حرم بسته