چیزهایی توی زندگی‌مشترک وجود دارن که از خونه بزرگ و ماشین آخرین مدل و سرویس طلای سنگین و تالار لاکچری خیلی مهم‌ترن. که شاید بدون اینا بشه زندگی رو شروع کرد و پیش برد ولی بدون اونا نمیشه. چیزهایی از جنس صداقت، تعهد و اعتماد.