‏‎این مجموعه که به موضوع حجاب افراد خارجی می پردازد، روزهای زوج حوالی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه دو پخش می شود.