میشه قهوه رو به سبک قهوه سیاه مشابه اسپرسو یا امریکنو و یا با شیر میل کرد که هر سه سبک را در این ویدئو نمایش می دهیم.