با یاد گرفتن این کلیپ دیگه لازم نیست در طی رکورد استوری دستتون روی دکمه باشه