کلیپ تصویری سخنرانی حاج آقا قرائتی موضوع: پناه بردن به خدا در برابر گناهان به این است که به گناه نزدیک نشویم والا طبق روایت پناه بردن به خدا و گناه کردن مثل مسخره کردن خداست.