راه بسته شدن درهای جهنم و باز شدن درهای بهشت کلامی از حجت الاسلام والمسلمین تراشیون . . .