رهبر معظم انقلاب: فرق صندوق رای و صندوق میوه رو نمیدونند بعدمیان از انتخابات ایران ایراد میگیرند‌‌.